پنجمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
همایش اقتصاد ایران همایش اقتصاد دانشگاه مازندران همایش ملی دانشجویی  اقتصاد ایران  همایش ملی دانشجویی  اقتصاد ایران بابلسر
اخبار
اطلاعیه 7: 1393/01/25
قابل توجه نویسندگان مقالات شفاهی
اطلاعیه 6: 1393/01/24
نحوه دریافت گواهی مقالات با پذیرش پوستری
اطلاعیه 5: 1392/12/24
در خصوص مقاله های پوستری و شفاهی با پذیرش مشروط و قطعی نمودن وضعیت
اطلاعیه 4: 1392/12/24
در خصوص اعلام نتایج داوری